Al·legacions mesa sectorial 6-7 de juny de 2022

La presidenta de l’APICV ha assistit a la mesa sectorial que es va dur a terme el 6 i el 7 de juny de 2022 expressant les propostes de l’associació per la nova llei educativa.

La Directora General ha afirmat que les peticions d’APICV han sigut contestades i que no hi ha intenció de canvi.

APICV ha mantingut dos reunions amb l’Ordenació Acadèmica on s’han traslladat les nostres propostes. El Secretari Autonòmic d’Educació ha declinat nostres peticions de reunió en dos ocasions.

APICV lamenta que en les reunions presencials amb Ordenació Acadèmica no se’ns transmetera la informació de forma transparent. Allò parlat en les reunions presencials no s’ha traslladat en l’esborrany presentat:

 1. Se’ns va assegurar que la Conselleria aposta per la matèria d’informàtica.
  1.1. L’alumnat deixa de poder estudiar una assignatura que desenvolupe la competència digital en els quatre cursos de l’ESO.
  1.2. L’alumnat de Batxillerats humanístic i artístic no tenen una assignatura d’informàtica que cobrisquen les seues necessitats i interessos.
  1.3. La paraula informàtica desapareix del catàleg d’assignatures ofertades.
 2. Se’ns va assegurar que la Conselleria no anava a carregar-se una especialitat, atès que seria donar-se un tir al peu.
  2.1. Es redueix el nombre d’assignatures a impartir per part de l’especialitat ja que desapareix per complet a 1r d’ESO.
  2.2. Es comparteix l’atribució docent amb altra especialitat en 3 de les 4 optatives ofertades. Es menysprea la necessitat de professorat especialitzat.
 3. Se’ns va comunicar que no s’anava a publicar l’atribució docent de Tecnologia I Digitalització fins que no estiguera el Reial Decret (RD) d’especialitats.
  3.1.En la mesa es va informar que l’atribució docent serà exactament la publicada per el RD i que això no modificarà l’atribució docent establerta per a les assignatures optatives. Cal recordar que l’atribució docent de les assignatures optatives autonòmiques són competència de la Conselleria i pot modificar-les. Amb aquesta acció, la Conselleria posa en conflicte les dues especialitats a les que atribueix la optativa Programació, Robòtica i Intel·ligència Artificial.

APICV troba a faltar la intenció real d’un diàleg constructiu amb l’Administració. El col·lectiu d’informàtica i la competència digital de qualitat ha sigut menyspreades per aquesta Conselleria d’Educació. Se’ns ha rebut, però no s’ha fet una escolta activa dels nostres arguments i aportacions, com professionals de l’ensenyament i especialistes de matèria que som.

En el següent document es pot veure les al·legacions transmeses a Conselleria després de la mesa sectorial.

RespostaMesaSectorialCurriculum_-Juny2022